Zespół Kancelarii

adwokat Michał Lada – Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. od 2011 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie.

Interesuje się prawem i postępowaniem cywilnym oraz prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego. Z zapałem zgłębia tematykę kosztów sądowych w sprawach cywilnych, publikując również na ten temat w literaturze fachowej. Dodatkowo adwokat Michał Lada zajmuje się prowadzenie spraw pracowniczych oraz podatkowych zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych Kancelarii.

michal@certaiuris.pl