ZESPÓŁ KANCELARII

adwokat Mateusz Bednarowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2013 roku adwokat Izby Adwokackiej w Częstochowie.

Jego obszary zainteresowania to: prawo związane z obrotem gospodarczym (handlowe, konkurencji, cywilne oraz obrót handlowy z zagranicą z uwzględnieniem regulacji wewnątrzwspólnotowych), a ponadto prawo własności intelektualnej oraz prawo karne. Posługuje się językiem angielskim.

sekretariat@certaiuris.pl