ZESPÓŁ KANCELARII

adwokat Marek Łuczkiewicz – Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 1993 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez wiele lat pracował …


adwokat Michał Lada – Partner

testest

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. od 2011 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Interesuje się prawem i postępowaniem …


aplikant adwokacki Mateusz Bednarowskitestest

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2009 roku aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Częstochowie. Jego obszary zainteresowania to: prawo związane z obrotem gospodarczym …


Łukasz Michalik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego tegoż Uniwersytetu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym …


Marika Pałasińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem rodzinnym , ze szczególnym uwzględnieniem …


Alina Żywomirska-Leśniczek

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem spadkowym, oraz prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. …


Artur Szklarek

Aplikant adwokacki Artur Szklarek absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, od 2012 r. aplikant adwokacki w Izbie Częstochowskiej, od 2011 r. doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego…