ZESPÓŁ KANCELARII

apl. adw. Marika Pałasińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień władzy rodzicielskiej oraz opieki.

sekretariat@certaiuris.pl