ZESPÓŁ KANCELARII

adwokat Marek Łuczkiewicz

– Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 1993 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez wiele lat pracował …


adwokat Michał Lada

 – Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. od 2011 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Interesuje się prawem i postępowaniem …


adwokat Mateusz Bednarowski

– Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2013 roku adwokat Izby Adwokackiej w Częstochowie. Jego obszary zainteresowania to: prawo związane z obrotem gospodarczym …


apl. adw. Marika Pałasińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem …


 

adwokat Artur Szklarek

Aplikant adwokacki Artur Szklarek absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, od 2012 r. aplikant adwokacki w Izbie Częstochowskiej, od 2011 r. doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego…